Sporda Başarı İçin Motivasyon Şart / Judo Antrenörü Gülcan Çakmakçı

Son yıllarda judo, karate ve taekwondo gibi savunma sporlarına ilgi ve alakanın artmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Savunma sporları, popülaritesi her zaman yüksek olan spor dalları arasında olmuştur. Gerek spor amaçlı gerekse hobi amaçlı günümüze kadar birçok insana dokunmuştur. Judo, karate ve taekwondo spor dalları yarışma ruhunu taşıdığı için rekabetçi dokusuyla insanların ilgisini çekmiş, ulusal ve uluslararası arenalarda sporcularımızın kendilerini gösterdikleri alan olmuştur. Son yıllarda kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet dolayısıyla savunma sporlarına olan ilgi artmış ve yaygın hale gelmiştir.
Savunma sporlarının psikolojik sorunları tedavi etmede etkisi var mıdır?
Çok sayıda insan, savunma sporlarını psikolojik sorunları tedavi etmede kullanılan etkili bir yol olarak görmektedir. Konu ile ilgili araştırmalar incelendiğinde savunma sporu ile ilgilenen sporcularda psikolojik ve sosyal anlamda olumlu değişiklikler meydana geldiği görülmektedir.
Bireyi spora yönlendiren ihtiyaçlar arasında neler bulunmaktadır?
Bireyi spora yönlendiren ihtiyaçlar üç başlık halinde incelenmiştir.
• Biyolojik ihtiyaçlar
Sporun faydaları dikkate alındığında vücut sağlığı amacıyla spora yönelimin önemli nedenler arasında olduğunu görmekteyiz. Spor salonlarına giden birçok kişinin amacının dengeli bir vücut bütünlüğüne sahip olma, sağlıklı yaşam, kontrollü kilo verme, zinde kalma ve kassal kuvveti artırma olduğu söylenebilir.
• Sosyal ihtiyaçlar
Çağımızda spor, toplumsal yaşam içerisinde giderek gelişim gösteren geniş kitlelere yayılmasını sağlayan bir olgu haline gelmiştir. Hızlı değişim ve gelişim göstermesi günümüz dünyasında önemli özelliklerin başında gelmektedir. Hemen hemen her gün ortaya çıkan yeniliklerle beraber toplum yapısını ve yaşam koşullarının belli bir seviyede değiştiğini söylemek mümkündür. Gelişmiş toplumlarda olduğu kadar geri kalmış ve gelişmekte olan toplumlarda da spor çok önemli kaynaşma aracıdır.
• Psikolojik ihtiyaçlar
Psikolojide ihtiyaç, kişinin gelişimi ve çevresi ile uyumunu sağlayan önemli koşulların yetersizliği olarak ifade edilmektedir.
Sporcular nasıl motive edilir? Sporcunun başarılı olması için nasıl davranılmalıdır? Uygun motivasyon nasıl olur?
Sporcuyu motive etmenin ilk unsuru hedef belirlemedir. Sporda başarıyı yakalama yüksek motivasyona bağlıdır. Sporcunun başarılı olması hedef belirleme, odaklanma, çalışma ve yüksek motivasyonla ilişkilidir. Uygun motivasyon, sporcunun ilgi duyduğu alanda kendini hazır hissettiği dönemde göstermiş olduğu performansla oluşur.
Sporda başarı motivasyonunun performansla ilişkisi nedir?
Sporcuyu başarıya götüren en ayırt edici özellik performanstır. Performansta amaç iyi olanı ve güzel görüneni yapma, kürsüye çıkarak şampiyon olma, ödül kazanımı elde etme olarak da söylenebilir. Sporda yüksek performansa ulaşılabilmesi için fizyolojik açıdan güçlü olmanın yanı sıra psikolojik açıdan da güçlü ve hazırlıklı olunması gerekmektedir. Performans ve motivasyon, sporda başarıyı tetikleyen en önemli iki faktördür. Motivasyon düzeyinin azalan bir durumda başarısızlık ile sonuçlanması kaçınılmazdır.
Savunma sporlarında sporcularla ilgili bir motivasyon araştırmanız bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarını bizimle paylaşır mısınız?
Araştırmamız sonucunda demografik özelliklerimize bakıldığında cinsiyet, spora yönelme durumu ve yarışma kategorisi değişkeninde “güç gösterme güdüsü”, eğitim durumu değişkeninde “başarısızlıktan kaçınma güdüsü” alt boyutlarında anlamlı sonuç bulunmuştur. Bağımsız değişkenimiz olan “Lisanslı Spor Yapma Yılı” özelliğine göre “başarısızlıktan kaçınma güdüsü” alt boyutu ile lisanslı spor yapma yılları arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkiye rastlanmıştır. Başka bir ifade ile sporcuların lisanslı spor yılları arttıkça “başarısızlıktan kaçınma güdüsü”nde anlamlı artışlar meydana gelmektedir. Bu sonuç, sporcularda başarıya yaklaşmadan daha fazla “başarısızlıktan kaçınma güdüsü” duygusunu ön plana çıkardığı görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.