Gençler Evliliğe Hazır Olmada Hangi Faktörleri Önemsiyor? / Dr. Gökay Keldal

Evliliğe hazır oluşla ilgili önemli bir çalışmanız var. Sizi bu çalışmaya sevk eden nedenler nelerdir?
Öncelikle giderek artan boşanma oranları ve giderek azalan evlenme oranları beni bireylerin evliliği yürütememesindeki sebepleri araştırmaya teşvik etmiştir. Bunun yanı sıra neden gençler onca ebeveyn teşvikine ve toplumun bu konudaki olumlu etkilerine rağmen evlilikten uzak durmaktadırlar? Bu sorunun cevabının hem bilimsel açıdan hem de topluma katkıları açısından verilmesi gerektiğine inandım. Bütün bu soruların cevaplanabilmesinde evliliğe hazır oluşun önemli bir konumda olduğunu gördüm. Yurt dışı literatürde de evliliğe hazır oluşun genel manada tek bir maddeyle ölçüldüğünü görünce evliliğe hazır oluş olgusunun kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına gerek duyulduğunu düşünerek yola çıktım. Amacım, hem kültürümüze özgü evliliğe hazır oluşu incelemek hem de literatüre önemli bir katkı sunmaktı.
Bekâr genç yetişkin bireylerin, evliliğe hazır oluşa dair öncelediği faktörler nelerdir?
Çalışma sonucunda gençlerin evliliğe hazır olabilmek için altı alanda hazır oluşu önemsediklerini belirledim. Bu alanlar; finansal hazır oluş, duygusal hazır oluş, kişiler arası ilişkilere hazır oluş, aile yaşamı ve rollerine hazır oluş, cinsel yaşama hazır oluş ve toplumsal sorumluluklara hazır oluştur. Bu açıdan bakıldığında evliliğe hazır oluşu tek boyutta ele alamayız. Gençlerin yukarıda bahsi geçen alanlarda kazanımlarının veya kendilerine ilişkin farkındalıklarının olması evlilik birliğini oluşturmalarını ve evliliği sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri açısından önem arz etmektedir. Aile kurmak kolay olarak görülse de beraberinde büyük bir sorumluluk dünyasına adım atılıyor. Bu nedenle evliliğe hazır oluşun tüm boyutları gençler açısından değer atfediyor.
Evlilikte sorun yaşanan alanlar nelerdir? Bu gerekçeleri rasyonel kılan ortamı değerlendirir misiniz?
Kişilerarası ilişkiler, aile hayatı sorumlulukları ve finansal konular yeni evli bireylerin evlilikte sorun yaşadıkları alanlar olarak ortaya çıkmıştır. Evlilikle birlikte çiftlerin her birinin yeni ve farklı bir kök ailenin içerisine girdikleri bilinmektedir. İki farklı kültürün bir araya gelmesiyle birlikte iletişim sorunlarının gün yüzüne çıkması beklenen bir durumdur. Bu süreci iyi bir şekilde yürütebilmek ve sürece uyum sağlamak evlilik için önem arz etmektedir. Evlilikle birlikte bireylerin sorumluluklarının arttığını ifade etmiştim. Yeni evli bireylerde, özellikle evlilik yaşamına uyum sağlaması ve evlilik yaşamında oluşacak sorumlulukların üstesinden gelmesi zaman alabilir. Bir diğer sorun alanı finansal konulardır. Evin bütçesini yönetebilmek ve bu ekonomiyi dengede tutabilmek evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesi için değerlidir. Evlilikte eğer ekonomik beklentiler de fazlaysa finansal konuların sorun oluşturması kaçınılmazdır.
Evliliğe hazır oluş düzeylerindeki farklılıkları, sosyal ve psikolojik açıdan değerlendirebilir miyiz?
Yaşamdaki birçok faktör, evliliğe hazır oluş düzeyinde farklılıklara yol açabilir. Cinsiyet, ilişki durumu, ekonomik faktörler vb. bu farklılıklara yol açan faktörler olarak görülmektedir. Yine, literatürde dindarlık ve kök aile evliliğe hazır oluşla ilişkili önemli değişkenlerdir. Evliliğe hazır oluş düzeyindeki farklılıkların anlaşılması için bireysel ve ilişkisel faktörleri de ele alınarak çok fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade edebilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.