Ana sayfa - Manşet - Stratejik Düşüncede Nasıl Derinleşilir? / Stratejist Yönetim Danışmanı İsmail Haznedar

Stratejik Düşüncede Nasıl Derinleşilir? / Stratejist Yönetim Danışmanı İsmail Haznedar

Kendinizden bahseder misiniz?

1976 yılında Makedonya’da doğdum. ODTÜ İşletme Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama üzerine tamamladım. Dünyanın en yaygın liderlik ve girişimcilik organizasyonu JCI’ın Dünya Başkanlığını kurumun 100.yılında yaptım. Döneminde 100’den fazla ülkeye seyahat ederek, 5.000’den fazla yerel lider ve 200.000 üye ile proje çalışmalarına liderlik ettim. Çeşitli kurumlarda Stratejik Yönetim alanında çalıştım, projeler yönettim. Alanındaki en eski ve köklü kuruluş olan Strategic Planning Society (SPS)’nin onursal üyesi, Türkiye temsilcisi olan Stratejik Planlama Derneği’nin de kurucu başkanı oldum. Stratejik İşler ile yönetim danışmanlık hizmetleri sunuyorum. Akredite Yönetim Danışmanıyım ve Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim.

Stratejik İşler’in Kurucusu görevini yürütmektesiniz kurumunuzun faaliyetlerinden söz eder misiniz?

Stratejik İşler ekibi olarak her ölçekte şirkete stratejik yönetim danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Kurumun hedefleri doğrultusunda sahip olduğu kaynakları ve yapabileceği çalışmaları analiz ederek en doğru gelecek planını oluşturmasını ve rekabetçiliğini korumasını sağlıyoruz. Yeni pazarlara açılmak isteyen firmaya destek verebileceğimiz gibi kârını artırmayı ve verimliliğini korumayı hedefleyen bir işletmeye de çözüm sunabiliyoruz.

Stratejik planlama konusunda geniş bilgi ve deneyime sahip bir kadromuz var. Bugüne kadar pek çok başarılı projeye imza attık ve danışanlarımıza büyük kazanımlar sunduk. Doğru planlama ile daha az zamanda ve daha az kaynakla daha fazla yol almak mümkün.

Stratejik düşünmek ve hareket etme nedir?

Strateji, “önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yol” olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın en önemli yönetim uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Henry Mintzberg strateji ile planlamanın birbirine karıştırıldığına dikkat çekiyor. Mintzberg’e göre planların çoğu stratejik değil, operasyonel. Ona göre strateji, teknikler ile değil, tamamen düşünceler ile ilgilidir. Strateji aslında yapmak, düşünmek ve gelişmekte olan olaylara tepki vermektir. Stratejik düşünce yaklaşımına göre; strateji güç kullanma sanatıdır. Strateji, hem işletmenin sahip olduğu güç ve kaynaklar hem de dış çevreden doğan fırsatlar ve tehditler ile ilgilidir. Başarı, daha güçlü olmaktan çok, gücün en verimli şekilde kullanılması ile ilgilidir. Sahip olunan gücü verimli kullanmak için doğru stratejiyi belirlemek ve doğru planlama yaparak planı uygulamak gerekir.

Çeşitli ortamlarda, stratejik düşünme, girişimci strateji ve yaratıcı iş modeli konulu seminerler vermektesiniz. Sizce doğru strateji ve doğru iş modeli nasıl olmalıdır?

Doğru stratejinin en önemli temeli araştırma ve analiz. Elinizdeki verilerin doğruluğu ve zenginliği sizin daha geniş bir perspektife sahip olmanızı sağlar. Böylece doğru bir analiz yapabilir ve bu verileri bilgiye dönüştürebilirsiniz. Araştırma ve analiz sürecinin ardından stratejik plan oluşturma aşamasına geçilir. Pek çok farklı strateji modeli kullanılıyor. Önemli olan, mevcut koşullara ve duruma en uygun olan modeli belirleyebilmek. En az efor ile en fazla getiriyi sağlayan model en doğru modeldir. Efor olarak kastettiğimiz; zaman, bütçe ve insan kaynağı. Bunu sağlayabilen iş modelini ve stratejik planı hazırlayabilmek için deneyim sahibi olmak fark yaratıyor.

Bu kavramların önemi neden artıyor?

Teknolojideki hızlı değişim ve iletişimde sınır tanımayan gelişmeler sonucunda günümüzü sürekli yeniden tasarlanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Aslında değişimde süreklilik vazgeçilmez oluyor ve bizler değişimin kendisini sürekli yaşıyoruz. Bu gelişim süreci beraberinde bizlerin de önemli birkaç özelliği kazanmasına ihtiyaç duyuyor. Bunların başı da stratejik düşünebilme ve gelişmelere yeterince hızlı uyum sağlayabilen yetkinlikleri edinebilmektir. Stratejik Planlama süreci belli bir dönem ülkemizde bir moda olarak popüler olduktan sonra önemini yitirmiş ve özellikle 90’lı yıllarda sadece kurumsal firmaların bünyesinde varlığını sürdürmüştür. Yurtdışında ise pek çok uluslararası firmada en alttan en üst kademeye kadar mümkün olduğunca çok çalışanın dâhil edildiği bir yönetim aracı olarak başarı ile uygulanmakta, sürekli kendini güncellemekte ve uygulayanlara rekabetçi üstünlük sağlamaktadır. Bugün, ülkemizde uzun vadeli düşünme ve planlamanın önemine bir kez daha şahit oluyoruz. 2023 hedeflerinden söz edebiliyoruz. Bu hedefler stratejik düşünebilmeyi ve değişimi beraberinde getiriyor ve gerekli kılıyor. Böylelikle strateji kavramı gün geçtikçe önemini artırıyor. Nihayetinde gelişmelerin vazgeçilmez kıldığı rekabetçilikte üstün gelebilmenin yolu iyi bir stratejik plandan geçiyor.

Stratejik düşünme alanında ilerlemek için neler yapılmalıdır, önerileriniz nedir?

Stratejik düşünmenin araçlarıyla donanmak, bu konuda ilerlemek, klasik düşünme kalıplarının kırılması ve kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile mümkün olur. Kendini tanımakla başlayan bu yolculuk, Geleceğini Keşfetmek ve bu yolculuğa kişinin Hayatının Lideri Olması ile devam ediyor. Başarıya ulaşmak tesadüf değil, hayallerinizi gerçekleştirmek için eksik olan tek şey istikrarlı bir kişisel yol haritası. Bireysel bir Stratejik Plan ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek ve rotayı belirlemek mümkün.

Stratejik Düşünme, günlük hayatımız, iş yaşantımızın ve kariyer sürecimizin şekillenmesine nasıl katkı sağlıyor?

Hepimizin amacı mutluluğu elde edebilmek. Kariyer, para kazanmak, iş hayatında başarıyı yakalamak gibi pek çok hedefimiz var, ancak bunların tümü tek bir amaca hizmet ediyor; bu da mutluluğu yakalamak. Bunun için en önemlisi bireylerin kendini iyi tanıması, tutkularını, güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz etmesi. Pek çok birey içindeki potansiyeli fark edemiyor veya küçümsüyor. Bunun temel sebebi hangi alanda ilerlemesi gerektiğine karar verme aşamasında yapılan hatalar. Her insanın sahip olduğu üstün bir kapasitesi ve yetenekleri var. Bunu keşfettiğiniz zaman başarı da kariyer de sizin yanınızda olacaktır. İşine tutku ile bağlı olan başarılı isimlere baktığınızda hep bunu görürsünüz. Kendi tutkusunu keşfetmiş ve bu doğrultuda keyifle ve büyük bir istekle çalışan motivasyonu yüksek kişiler. Benim tavsiyem tercihlerinizi yaparken doğru kriterlerle karar vermeleri. “Benim için anlamlı ne var, bana ne keyif veriyor, ne yaptığımda kendimi tamamlanmış hissediyorum?” gibi soruları kendilerine sorarak doğru yönü bulmaları. Bunu yaptıkları takdirde hem özelde hem de iş hayatları boyunca mutluluk ve başarıyı yakalama şansına sahip olacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.