Ana sayfa - Manşet - İnovasyon Bilgiyi Paraya Dönüştürme Sanatı / Prof. Dr. Durmuş Günay

İnovasyon Bilgiyi Paraya Dönüştürme Sanatı / Prof. Dr. Durmuş Günay

İnovasyon nedir? Hangi kavramların bileşkesidir?

İnovasyonun temeli, insanın daha iyi bir dünya arayışı arzusunun yol açtığı yenilik arayışıdır. Bir fikrin, bir ürün veya hizmete dönüşecek tarzda kurallarının ortaya konulması, üretilmesi ve ortaya çıkan ürünün ticarileşmesidir. Bu ifadeden görüldüğü üzere inovasyonun başlangıcında bir fikir var, itici gücü arayış. Adeta bir reçete halinde yeniliğin nasıl yapılacağının ortaya konulması ve gerçekleştirilmesidir. İnovasyon girişimcilik ile birlikte yürür. Bir araştırmacı, “İnovasyon; bilginin paraya dönüştürülmesi, araştırma ise paranın bilgiye dönüştürülmesidir.” der.

İnovasyonun ekonomik konseptleri nelerdir?

Yapılan yenilik toplum tarafından kabul görmelidir. Yapılan yenilik ekonomik değere dönüşmüyorsa inovasyon olarak kabul edilmez. Teknik inovasyon olsun, sosyal inovasyon olsun, verimliliğe, etkinliğe performansa olumlu etkisi dolayısıyla ekonomiye katkı yapmalıdır.

İnsanın problem çözme süreciyle inovasyon arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Bu dünya bir problem alanıdır. Cennet değil. Hayat problemlere verilen cevapların yekûnudur. Sürekli problemlerle uğraşırız. Çözmeye çalışırız. İlk insandan bugüne, problemler çözmekle bitmez. Kimi zaman problemleri çöze çöze tüketeceğimiz duygusuna kapılırız. Bu bir aldanıştır. Her çözüm, içinde başka problem(ler)i birlikte getirir. Her ağacın kurdu içinden olur. Her çözüm, kaçınılmaz olarak, amaçlanmamış problemler taşır. Doğası böyledir. Araç satın alırız, ulaşımı kolaylaştırmak için; bu kez trafik sorunu, yol yapımı, devasa otomobil sanayi sorunları ile uğraşmak zorundayız. Yaptığımız her eylem içinde bir problem taşır. İstanbul’da ulaşımı kolaylaştırma için atılan her adım, İstanbul’da ulaşım kolay imiş diye göç ile nüfus artışına yol açar ve bu artış çözmeye çalıştığımız problemi artırır.

İnovasyon çeşitleri neler ve süreç nasıl işliyor?

Literatürde inovasyon çeşitleri şöyle sıralanır:

1.Ürün (mal ve hizmet) inovasyonu,

2.Süreç inovasyonu

2.Pazarlama inovasyonu

3.Organizasyon inovasyonu

İnovasyon hem teknik hem de sosyal alanda söz konusudur.

İnovasyon neden bu kadar popüler bir terim haline geldi?

İnovasyon şundan çok önemli. Sonuç odaklı olması. İnovasyon tanımı gereğince, inovasyon olması için, yapılan çalışmanın bir değere dönüşmesi, sosyal veya ekonomik bir değere dönüşmesi gerekiyor. İnovasyonun içinde icat ve araştırma olması şart değil, ama inovasyon onları da kapsar. İnovasyon şemsiye kavram. Araştırma ve icat çok önemli ancak uygulamaya geçmeyebilir. İcat patente dönüşür ama uygulamaya geçmeyebilir. Araştırma çok önemli ama ekonomik değere dönüşmeyebilir. Zaten araştırmanın hemen ekonomik değere dönüşmesi beklenmez.

İnovasyonda uygulamaya geçme, ekonomik değere dönüşme şartı var.

İnovatif düşünme nasıl olur?

Bu nasıl olurun cevabını bilsek ve herkese öğretebilsek ve inovasyon yapsak! Ne yazık ki böyle değil. İnsanlara bunları öğretsek de sıkça inovasyon yapsalar. İnovasyon yapma, sözle aktarılamayan bir şey, kişinin kendisi kendisine bile anlatamaz. Bisiklete binmeyi söz ile öğretebilir miyiz? Lezzetli yemek yapmayı söz ile öğretebilirmişiz? İnovasyonun dayandığı örtük bilginin, söze dökülemeyen yanları var. Örtük bilgi, kişiye bağlı, kişisel bilgi, kişiyle birlikte. Bu örtük bilgi, resim yapmak, musiki yapmak gibi. “Yaratıcı” yetenek ve usta çırak ilişkisi, görerek, yaparak, tekrarlayarak geçen bilgi.

İnovasyonda, herkesin baktığı yerde fakat göremediğini görmek. Farklı olmak. Farka değer veren kültürel ortam, inovasyonda teşvik edici bir role sahip.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.