Ana sayfa - Son Sayı - Çocuklar Okul Başarısı için “DUA” İster / M. Emin Karabacak

Çocuklar Okul Başarısı için “DUA” İster / M. Emin Karabacak

Dualar… Beddualar…

Çocuklara gösterilen sevgi, dua ile birlikte beden diliyle de gösterilmesi onların okul başarısını artıracaktır. Çocuklar okula giderken sarılarak ve dua ile yollanmalıdır. Bu, çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacağı için derslerine de olumlu etki yapacaktır.

Okula moralsiz giden çocuklar; okuldan, dersten, dersi dinlemekten, arkadaşlık ilişkisi kurmaktan, sorumluluk almaktan kaçınacaktır. Çocuğun okula sarılarak uğurlanması, Allah zihin açıklığı versin diye dua edilmesi sevildiğini ve kendine değer verildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Bunun sonucunda çocuk okulu ve hayatı sevmeye, derslere ve etkinliklere katılmaya istekli olacaktır. Bu da çocuğun başarısını artıracaktır.

Çocukların olumsuz hareketlerine kızıldığı zaman beddua edilmemelidir. Çünkü anne babaların duası Allah katında kabul edildiğine göre çocuklara edilecek beddua, onların anne babasına asi davranmasına, söz dinlememesine, ders çalışmamasına, olumsuz davranışlar sergilemesine neden olabilir.

Duygu yoğunluğu fazlaca yaşandığı zamanlarda ağzından çıkan bir sözün nereye varacağını kestiremeyen anne babalar, sıkıntıların dönüp dolaşıp kendilerini bulacağını düşünemezler. Duygu yoğunluğunda çocukların olumsuz davranışlarına sabretmek yerine, beddua eden anne babalar, çocuklarının olduğu kadar kendi hayatlarını da karartmaktadırlar.

Çocuklara beddua edip onları musibetlere maruz bırakmak yerine, hayır dua edip onların kurtuluşuna vesile olmak gerekir. Çünkü çocuklara yapılan hayır dualar, anne babaların vefatlarından sonra kullanılmak üzere yatırım olacaktır.

İtaatsizlikte bulunan çocuğundan şikâyete gelen bir babaya İbni Mübarek sordu:

“Sen oğluna hiç beddua ettin mi?”

“Evet, canımı çok sıktığı zamanlarda ettim.”

“Sen kendi elinle kötü yapmışsın çocuğunu. Baba ve annenin çocuğu hakkındaki duası ret olunmaz.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.), mübarek dişini kıran kavmine: “Yâ Rab, kavmime hidayet eyle. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar!” diye dua etti. Sen de böyle bir anlayış içinde olsaydın; ziyan etmezdin. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bu sabrı ve metaneti, ziyan getirmedi, sonunda kavminin imanlarına sebep oldu.” der.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocuklara dua konusunda şöyle buyurmuşlardır:

“Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir.” (Câmiü’s-Sağîr, 3/994)

Duanın Okul için Olumlu Tarafları:

Çocukları okula gönderirken kapıya kadar uğurlamalı ve dua ile yollamalıdır. Çocukların okula sarılarak uğurlanması, Allah zihin açıklığı versin diye dua edilmesi onların bilinçaltlarına olumlu etki yapacaktır. Bu, çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacağı için derslerine de olumlu etki yapacaktır.

Yine çocukların okula uğurlanarak ve dua ile gönderilmesi, çocukların anne babası tarafından sevildiğini ve değer verildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Bunun sonucunda çocuk kendisi ve ailesiyle barışık, okulu ve hayatı seven, derslere ve etkinliklere katılmaya istekli olacağından okul başarısını da artıracaktır.

Çocuklar, okul hayatlarında kendilerine yapılan duaları kolay kolay unutmamaktadırlar. Özellikle de merkezi sınavlar öncesi yapılan dualar, çocuklar için ayrı bir öneme sahiptir. Bunun en güzel örnekleri de çocuklar sınavda iken, anne babaların okul bahçesinde çocuğun sınavının kolay geçmesi için Kur’an-ı Kerim’deki dua ayetlerini okumaları ve dua etmeleridir.

“Rahmetli anne babam aklıma geldikçe hep hayır duaları aklıma gelir. Sağlıklarında başarılı olmam için hep dua ederlerdi. Hiç beddua ettiklerini hatırlamıyorum. Özellikle okula öperek uğurlar ve arkasından da “Allah zihin açıklığı versin.” diye dua ederlerdi. Ben de onları her zaman rahmet ve hayırla yâd etmekteyim. Çünkü bugünkü başarılarımın temelinde onların hayır duaları olduğunu düşünüyorum.” der bir evlat.

Bedduanın Okul için Olumsuz Tarafları:

Anne babaların hayır duaları çocukların okul başarısına olumlu etki yaparken; beddualar ise çocukların kişiliklerini ve okul başarılarını olumsuz etkilemektedir.

Anne babalar kendilerini üzmeyen, derslerini zamanında yapan, okula gidip gelme konusunda sıkıntı çıkarmayan çocuklara hayır dua ederken, olumsuz davranışlar sergileyen ve okul konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyen çocuklara da gayri ihtiyari olarak beddua etmektedirler.

Beddua edilen çocuklar okula moralsiz gideceğinden okulda dersi dinlemekten ve derse katılmaktan kaçınacaktır. Derslere katılmayan çocuklar da kendilerini ifade etme adına ister istemez kendini olumsuz arkadaş çevresinde bulabilmektedirler.

Çocukların olumsuz davranışlarına sabredip eğitmek ve dua etmek yerine, beddua eden anne babalar, çocuklarının olduğu kadar kendi hayatlarını da karartmaktadırlar. Sinirlilik anlarında ağzından çıkan bir sözün nereye varacağını kestiremeyen anne babalar, sıkıntıların dönüp dolaşıp kendilerini bulduğunu zor da olsa zamanla fark etmektedirler.

Ders çalışmayan ve olumsuz davranışlar sergileyen çocuklara beddua edilmemelidir. Çünkü anne babaların duasının Allah katında kabul edildiğini bilmeyenimiz yoktur. Anne babasının bedduasını almış çocuklar, bırakın başarılı bir öğrenci olmasını, zamanla ana babasına asi davranan, söz dinlemeyen, suç işleyen ve toplumun değerleriyle çatışan bir kimse olarak karşılarına çıkmaktadırlar. Onun için çocuklara beddua yerine hayır dua edilmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Üç dua var bunların kabul olacağında şüphe yoktur: Mazlumun (haksızlığa uğramış olan kimsenin) duası, misafirin (ikramını gördüğü kimseler için) duası ve anne-babanın çocuklarına olan duasıdır.” (Tirmizî, Birr, 7) buyurmuşlardır.

Çocuklara yapılan bedduaların Allah tarafından kabul edilip çocukları bulması halinde, buna ilk ve en çok üzülecek olan yine anne babalar olacaktır.

Her ne kadar kızgınlık anlarında duygu yoğunluğu fazla yaşansa da çocuklara beddua edilmemesi gerekir. Çünkü çocuklara yapılacak beddualar hem anne babalar için hem de çocuklar için hayırlı olmayacaktır.

“Yüzüme hasret kalasın!” diye beddua eden bir anne, kızının Avrupa’ya gitmesinden sonra anne-kız yıllarca görüşememişler. Annesinin kızgınlık anında söylediği bir sözden dolayı hem annesinin hem de kendisinin yıllarca bu sıkıntıyı yaşadıklarını söyler bir gurbetçi bayan.

Allah Resulü (s.a.v.) çocuklara beddua etmeyi doğru bulmamış ve devesine kızan ve bu sebeple arkasından lanet eden birisini ikaz ettikten sonra şöyle buyurmuştur: “Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Duaların kabul olduğu bir ana rastlarsınız da duanız kabul olur.” (Ebu Davud, Vitr, 27)

Sonuç olarak çocukların okul başarısında duanın önemi çok büyüktür. Normal zekâya sahip olup normal bir çalışma ve anne babasının duasıyla meslek hayatında çok iyi yerlere gelen insanlar vardır. Yine çok zeki olup da anne babasının bedduasını almış birçok çocuk da hayatın içinde kaybolup gitmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.