Tıp Tarihi

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’den Bugüne / Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’den Bugüne / Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye 3 mart 1867 tarihinde Sultan Abdülaziz’in iradesi ile kurulmuştu. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde hekimlerin batılı anlamda dernekleşmeleri 19. yüzyılda olmuştur. Bu anlamda ilk kurulan dernek 1855 yılında “cemiyet-i tıbbiye-i şâhâne” idiyse de bu tıp derneği Kırım harbi sebebiyle İstanbul’da bulunan İngiliz ve Fransız hekimlerinin aralarında bilimsel toplantı ve çalışmalar yapabilmeleri için yapılandırılmıştı. Konuşma ve yazışma dili Fransızca…