Sinema

Sinema, Televizyon ve Tiyatro Çağın En Güçlü Tebliğ Metotlarıdır / Tiyatro Sanatçısı Mehmet Beyazıt

Sinema, Televizyon ve Tiyatro Çağın En Güçlü Tebliğ Metotlarıdır / Tiyatro Sanatçısı Mehmet Beyazıt

Sinemanın öneminden bahseder misiniz?

Bana göre, sinema, televizyon ve tiyatro, günümüzün en güçlü tebliğ metotlarıdır. Bakın, Kur’an-ı azimüşşanda Musa Aleyhisselam kıssasına baktığımız vakit, sinema, televizyon ve tiyatro gibi sanatların ne kadar elzem olduğunu daha iyi anlarız.

Firavun ile Hazreti Musa Aleyhisselam kıssasında ne var? Hazreti Musa Aleyhisselam ile Firavun’un sihirbazları bir yarışa girer. Film senaryosu gibi düşünün. O kıssayı hepimiz biliyoruz. Ne…