Makale

Hür Ama Mahkûm / Dr. Metin Serimer

Hür Ama Mahkûm / Dr. Metin Serimer

Poz Vermeden Alınan Resim

İnsan hürriyetinin yeme-içme ve kazançla anlamlandığını düşünen görüşler bugün modern hayattan yeterince nasiplenerek insan nefsine güzel sermayeler sunacak şekilde yol aldılar. Ama bu durum insanın varoluş kavgasında bazı metafizik düşünme biçimlerinin yolunu keserken ahlakî yozlaşmayı da zirvelere taşıdı. Pragmatik açıdan sadece dünyayı gözüne kestirmiş bir anlayış için bu bir kayıp değil yağlı bir kazançtı. Dünya-ahiret eksenli düşünme…