Kudüs-3

Frenklerin Ve İsrail’in Kudüs’e Reva Gördükleri Üzerine Bir Değerlendirme / Cemal Toksoy

Frenklerin Ve İsrail’in Kudüs’e Reva Gördükleri Üzerine Bir Değerlendirme / Cemal Toksoy

Bugünkü Kudüs’te yapılanlar hakkında doğru değerlendirmeler yapmak için, bazen uzaklara; konuyla ilgili daha evvel ne olmuştu diye bakmak, inceleyenler açısından farklı bir muhayyile oluşturması açışından önemlidir. Özellikle tarihî olayların anlaşılmasında bu durum çoğunlukla mecburidir. Zira tatbik edilegelen birçok şeyin aslı, ta oralardan intikal eden gelenek ya da alışkanlık olarak devam edegelmekte, bu sebeple de çoğu zaman önceleri vuku bulmuş doğru-yanlış…