İnsan

İslam Coğrafyasındaki Esaretin Adı Tembellik / Yasemin Keskin

İslam Coğrafyasındaki Esaretin Adı Tembellik / Yasemin Keskin

İnsanın dünyada kendini bir yok oluşa doğru sürüklemesi, kendini ve değerlerini yok sayan ataletin esiri yapıyor. Ve bu esaret sanki tüm hücrelerimize kodlanmış gibi nesiller atlıyor. Evet dünyada bu kadar hareket varken tepkisiz kalmak, mücadelesizlik ve boyun eğmekle oluşan, sanki yeryüzünün en ücra köşesinde inzivaya çekilmiş gibi bir kaçışı, insanın iç aleminde barındırması normal midir? Bu kaçış, insanın kendi olabilme…