Fıkıh

Faizsiz Sistem Üzerine Bir Değerlendirme / Prof. Dr. Hamdi Döndüren

Faizsiz Sistem Üzerine Bir Değerlendirme / Prof. Dr. Hamdi Döndüren

Faizsiz sistem hangi fıkhî esaslara dayanmaktadır?

Faizsiz sistemin işleyişi genel olarak emek sermaye ortaklığı (Mudarebe) esasına dayanır. Katılım Bankası emek, mevduat sahipleri ise sermaye tarafını oluşturur. Ana sözleşmelerine ve piyasa şartlarına göre işletilen sermayeden elde edilen gelir, işletme masrafları düşüldükten sonra kurumla mevduat sahipleri arasında farklı bir miktar belirlenmemişse, %20 emeğin %80 sermayenin olmak üzere paylaşılır.

Katılım bankasının havuzda biriken mevduatı işletirken…