Evlilik

Geçimsizlikten Boşanmaya Giden Yol / Prof. Dr. Sefa Saygılı

Geçimsizlikten Boşanmaya Giden Yol / Prof. Dr. Sefa Saygılı

Boşanma, modern dünyanın önemli bir problemidir. İngiltere’de üç evlilikten biri, ABD’de her iki evlilikten biri boşanma ile bitmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Rusya’da ise her yıl yüzde 50 evlilik, boşanma ile sonuçlanmaktadır.

Türkiye’de boşanmalar Batı ülkelerine göre az ise de gittikçe arttığı görülmektedir. Ailevî ve dinî bağlar zayıfladıkça boşanma ile dağılan ailelerin sayısında çoğalma olması şaşırtıcı değildir.

Boşanan aileler konusunda yapılan…