Editör

Editörden Abdulbaki İlhan

Editörden Abdulbaki İlhan

Varoluşumuza İslam dışında mânalar yükleyen, izahlar getirmeye çalışan, insan ruhuna yabancı sistemlerin, nefsani arzuları semirtmeye yönelik icraatları, bugün başımızı çevirdiğimiz her yerde, her yüzde derin izler bırakmıştır. Modern telakkiye göre düşünen, değişimci, ilerici, özgürlükçü, sözde toplum mühendislerinin imzası, bu ümmetin sahipsiz evlatlarının kopan uzuvlarında yazılı kalmıştır. Müslüman’a yakışmayan sıfatlarla muttasıf hale getirilmek istenen gençliğin, ruh ve mâna kökleri tehdit altındadır. Gençlik;…