Çocuk Gelişimi

Çocukların Manevi Eğitimi ve Duygusal Zekâ / Pedagog Ali Çankırılı

Çocukların Manevi Eğitimi ve Duygusal Zekâ / Pedagog Ali Çankırılı

Konu “çocukların manevi eğitimi” olunca işe duygusal zekâdan başlamamız gerekecektir. Çünkü manevi ve dini konular, bir başka ifade ile fizikötesi konular ancak duygusal zekâ ile kavranmaktadır. “Duygusal zekâ” psikoloji literatürüne henüz yeni girmiş bir kavramdır. Howard Gardner “çoklu zekâ” kuramını ortaya atıncaya kadar bilinen ve testlerle ölçülebilen tek zekâ ölçeğinin IQ olduğuna inanılıyordu. IQ’nun doğuştan geldiğine, aileden ve okuldan alınan…