Başarı

Matematik Zor Değildir / Psikolog Tülay Kök

Matematik Zor Değildir / Psikolog Tülay Kök

Pek çok kişi matematik dersini sevmez, matematikten korkar. Çoğunluğun matematik korkusu da akılcı bir temele dayanmaz. Öğrenci bir dersi sevmiyorsa o dersi başarması da mümkün değildir. Öğrenci sevmediği dersi dinlemek istemez, dersten sıkılır, dinlemediği için anlayamaz, anlayamadığı için dinlemek istemez ve bu bir kısırdöngü olarak sürüp gider.

Matematik sadece bir örnektir. Problem hangi ders ya da derslerdeyse tamamı için geçerlidir. Matematikten…