Baş Makale

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden – Haddi Aşan “Uç” Günah İsteklerine Karşı Tepkimiz Nasıl Olmalı?

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden – Haddi Aşan “Uç” Günah İsteklerine Karşı Tepkimiz Nasıl Olmalı?

Aşağıda yayınladığımız makale nefis denen azılı düşmanı çok iyi tanıyan, asrımızın büyük mütefekkiri, Âlim-i Billah, Ârif-i Billah bir zat olan Şenel İlhan Beyefendi’nin nefsle ilgili değişik zamanlarda yaptığı sohbetlerinden derlenmiş çok faydalı ve çok önemli bir sohbettir. İstifade etmeniz temennisi ile…

İnsanlar, her türlü günah arzularını içlerinde hissetmelerini normal görmelidirler… Bu kötü duygular ben de niye var diye şaşılacak ve üzülecek…