Ahlak

Kalpteki Gizli Firavun : Ene / Yasemin Keskin

Kalpteki Gizli Firavun : Ene / Yasemin Keskin

İnsanoğlunun yaşamı boyunca var olan “benlik” kavramı için “bir kimsenin kendisini kendisi yapan tüm özelliklerinin toplamıdır” diyebiliriz. Yaşadığımız sürece ailemiz ve sosyal çevremizle ilişkiler içerisinde bulunmaktayız ve bunun olumlu ya da olumsuz yansımalarını taşımaktayız. Ayrıca insanın mutlu ve doyumlu bir yaşam sürmesinin önce kendisi sonra çevresi ve toplumla olan ilişkilerinde olumlu yansımalarla olacağı bir gerçektir. Fakat böyle bir yaşam tarzının…